Válas György tudományos és mûszaki hírei
Élettudományok

Új lista a karcinogén anyagokról

 

Az USA nemzeti egészségvédelmi intézeteinek egyike, a National Institute of Environmental Health Sciences kiadta a Jelentés a karcinogén anyagokról (Report on Carcinogenes) címû hivatalos lista legújabb, 9. változatát.

A jelentés, mint korábbi változatai, a karcinogén anyagokat két csoportba sorolja: ismert emberi karcinogének (known to be human carcinogen) és alaposan feltételezhetõ emberi karcinogének (reasonably anticipated to be a human carcinogen).

Elsõ ízben történt meg, hogy a listáról a korábbi változatban szereplõ anyagok közül töröltek, mégpedig mindjárt kettõt.

A szacharin az egyik törölt anyag, az elsõ elterjedt mesterséges édesítõszer, amely 1981 óta szerepelt az alaposan feltételezhetõ karcinogének sorában. Ez újabb kísérletek szerint olyan mechanizmussal kelt rákot a kísérleti patkányokban, amely az emberre nem jellemzõ. (A törlést „történetesen” az a szervezet, a Calorie Control Council kezdeményezte, amely a kalóriaszegény élelmiszereket és italokat gyártó cégeket képviseli.)

Az etil-akrilát a másik, amelyet a feltételezhetõ rákkeltõk közül töröltek. Ez ugyanis csak élelmiszerként fogyasztva okozna rákot, de így nem használják, csak a ruházatban és latex festésére.

A környezeti dohányfüst, vagyis a passzív dohányzás során beszívott dohányfüst az ismert karcinogének sorába került. Egyértelmûen bebizonyosodott tehát az, hogy a dohányosok súlyos bûnt követnek el a környezetükben élõkkel szemben.

A dohányfüst helyett eddig csak bizonyos összetevõi szerepeltek a listán, most felkerült a dohányfüst maga is az ismert rákkeltõk sorába.

A füstmentes dohányzás (bagórágás és tubákolás) is ismert rákkeltõként szerepel ezentúl, mint amely elsõsorban az alkalmazás helyén okoz tumort.

Az alkoholfogyasztás is ismert rákkeltõként szerepel, elsõsorban a szájüregi rák és a gégerák okozójaként. A jelentés külön hangsúlyozza, hogy az alkoholfogyasztás és a dohányzás együtt különösen nagy kockázatot jelent.

A napfény UV komponense, a kvarclámpa és a szolárium mint ismert rákkeltõ került be a listába a melanoma okozójaként. A szolárium elterjesztésekor a gyártók úgy reklámozták a napágyat, mint ami károsító ultraibolya sugárzást egyáltalán nem kelt, kizárólag a barnító komponenst hozza létre. Ez a reklám tehát hazug beugratásnak bizonyult.

A kristályos szilícium-dioxid (kvarc) belélegezhetõ méretû változatát is ismert rákkeltõként kezeli ezután a lista. Ez eddig is veszélyes anyagnak számított, mint a szilikózis leggyakoribb okozója.

A kénsavat tartalmazó erõs savpermetek is ismert rákkeltõként kerültek be a listába. Ennek bizonyos ipari folyamatokban van foglalkozásegészségügyi szerepe.

A benzidinné metabolizálódó festékek is újak az ismert rákkeltõk listáján. A benzidin maga már régen szerepel, de bizonyos textilipari és papíripari festékek az anyagcsere során a szervezetben benzidinné bomlanak le, így közvetve ezek is rákkeltõk.

Az 1,3-butadién a mûgumigyártásban használatos. A feltételezett rákkeltõk közül az ismert rákkeltõk közé került át.

A kadmium és a kadmiumvegyületek is az ismert rákkeltõk közé kerültek a feltételezettek közül. Szárazelemekben, ötvözetekben és még számos más helyen használják õket.

Az etilén-oxid is ismert rákkeltõvé vált, elõre lépve a feltételezett kategóriából. Hazánkban közismert szerepet játszott az egri nõvérek félelmetesen megnõtt halálozásában, és az e körül kialakult jogi procedúrákban. Talán ez a mostani átsorolása végre pontot tesz a jogi csûrés-csavarás, letagadás, mellébeszélés végére. Egészségügyi sterilizáló berendezéseken kívül számos vegyipari folyamatban is használják.

A Tamoxifen listára kerülése azért pikáns, mert ez a nõi mellrák egyik ismert gyógyszere. Ugyanakkor nagyon megnöveli a méhrák kockázatát. Orvosi alkalmazása tehát ezután nagyon alapos mérlegelést igényel, minden egyes esetben össze kell vetni a remélhetõ hasznot az esetleges veszéllyel.

A Diesel-motorok kipufogógázában található részecskék a feltételezhetõ rákkeltõk listájára kerültek. Eddig azért erõltették a városi közlekedésben is a Diesel-motoros autóbuszok és teherautók, sõt, az utóbbi években személyautók használatát, mert korábbi ismeretek szerint kipufogógázuk kevésbé veszélyes, mint a benzinmotoros és a kétütemû jármûveké. Közben a benzinbõl eltûnt az ólom, a benzinmotoros jármûvekben pedig rohamtempóban terjed a katalizátor. Lehet, hogy a Diesel-kipufogógáz új besorolásával felül kell majd vizsgálni ezt a korábbi álláspontot, különösen hazánkban, ahol a buszok és teherautók (meg a munkagépek) távozó égési maradékának, a fekete füstfelhõkbõl könnyen megítélhetõen, sokkalta magasabb a részecsketartalma, mint az indokolt volna.

Az izoprén és a kloroprén a mûgumigyártásban használatos. Mindkettõ felkerült a feltételezhetõ rákkeltõk listájára.

A fenolftalein mint feltételezhetõ karcinogén azért méltó különös figyelemre, mert évtizedek óta használt, ma is kapható hashajtó. Ilyen alkalmazása tehát erõsen kontraindikált. Indikátorként való használata a kémiai laborokban visszaszorulóban van, de a hagyományokhoz ragaszkodó, és a nagyon drága korszerû indikátorokat mgefizetni nem képes iskolák gyakorló feladataiban az iskolásgyerekek kezébe kerülhet.

A tetrafluoretilén és a triklóretilén is felkerült a feltételezhetõ rákkeltõk sorába. Az elõbbi csak a mûanyagiparban használatos, az utóbbi viszont fémipari zsírtalanító, és a ruházati vegytisztításnak is az egyik ismert tisztítószere. Egy idõben kávé koffeinmentesítésére is használták.

A felsoroltak csak a változások az elõzõ, nyolcadik listához képest. A korábbi lista többi tétele változatlan.

2000. május 19.

National Toxicology Program, Factsheet, May, 2000,
http://ntp-server.niehs.nih.gov/NewHomeRoc/9RoCFacts.html


Ezt az oldalt a legelõnyösebben kedvenc böngészõjével olvashatja.

E hír Válas György szellemi tulajdona. Magáncélra, tanulmányi és tudományos célra szabadon használható, de bárminemû (akár közvetlen, akár közvetett) anyagi haszonszerzésre irányuló felhasználása csak a jogtulajdonossal kötendõ külön szerzõdés feltételei szerint jogszerû.

 

Vissza az élettudományok híreinek tartalomjegyzékére
Vissza a hírek tartalomjegyzékére Vissza Válas György honlapjára Válas György tematikus internet-katalógusa