Válas György tudományos és mûszaki hírei
Környezetünk

Átfúrják a vulkánt Hawaiin

 

Tíz éves elõkészület és egy 1056 méteres próbafúrás után megadta a pénzt a National Science Foundation arra a tudományos célú mélyfúrásra, amellyel a vulkánképzõdést szándékoznak tanulmányozni Hawaiin. A most kapott tízmillió dollár hat évre, 4400 méteres fúrásra elég. de a végsõ cél az, hogy 6000 méterig folytatva a fúrást, valamennyi vulkanikus rétegen áthatoljanak, és elérjék azt az óceáni alapzatot, amelyre a vulkán ráépült.

Hawaii a ma elfogadott hipotézis szerint a Föld egy úgynevezett „forró pontja” fölött helyezkedik el. Ez a „forró pont” egy olyan magma-„szökõkút” a földköpenyben, amely fölött lassan úszik el a vékony óceáni kéreglemez. Ez a „szökõkút” átégeti maga fölött a kéreglemezt, és vulkánt hoz létre, amely eleinte egyre magasabbra nõ. Ahogy azonban a kéreglemez tovább úszik, a vulkán kialszik, majd a saját súlya alatt egyre jobban összerogy, végül az óceán szintje alá süllyed. Ugyanakkor valamivel arrébb újabb vulkán születik. Ezt a folyamatot kívánják részleteiben vizsgálni a mélyfúrással.

A fúrást hagyományos gyémántfúróval végzik majd, így hézag nélküli folyamatos fúrómagot tudnak kiemelni, vagyis a vulkán valamennyi rétegét teljes egészében vizsgálhatják a fúrómag-oszlopban.

A fúrást Hilo városában, a Mauna Kea oldalában mélyítik, nem egészen száz méternyire a tengerparttól. Úgy számítják, hogy itt mintegy 250 méter mélységig harántolják a ma is aktív Mauna Loa rétegeit, azután elérik a Mauna Kea láváját, amelyre a Mauna Lea itt rátelepedett.

A Mauna Kea már túl van fejlõdése csúcspontján, túl van a felépülés szakaszán. A Hawaii-szigetek legmagasabb vulkánja, ma 4205 méterre emelkedik a tengerszint fölé, de a talapzatától számítva mintegy 9000 m magas. Hawaii egyetlen hóborította hegye, a tetején nevezetes csillagászati obszervatóriumokkal (Keck-teleszkópok stb.). Mintegy 800 000 éve kezdett felépülni, pajzsvulkánként történõ felépülése mintegy 300 000 éve fejezõdött be. A legutóbbi 10 000 évben már csak néhány kitörése volt, legutóbb mintegy 3500 éve. Ezzel még nem számítható kialudt vulkánnak, hanem úgynevezett „alvó” vulkánnak tekintik. 400 000 évvel ezelõtti legnagyobb magasságához képest ma már jó 1000 méterrel alacsonyabb, jelenleg mintegy 2,5 mm-t veszít a magasságából évente. Létrejötte óta további három vulkán épült fel tõle dél-keletre, a Mauna Lea, a Hualalai és a Kilauea, ezek ma is aktívak, a Mauna Lea már csak enyhén, a Kilauea még nagyon erõsen, és most épül a forró folt fölött a legfiatalabb vulkán, a Loihi, amely még ki sem emelkedett a tenger alól.

Hawaii vulkánjai, köztük a Mauna Kea pajzsvulkánok, vagyis híg láva egymásra folyt rétegeibõl épülnek fel, ezek közé a sztratovulkánokkal ellentétben nem ékelõdnek hamu- és lappili-rétegek. A lávarétegeik többnyire 3–5 m vastagok. Két különbözõ típusú bazaltlávából állnak. Az elfogadott elméleti hipotézis szerint ezek egyike a mûködés korai és késõi szakaszában ömlik a vulkánból, a másika pedig a fõ tömeg felépüléséért felelõs fõ szakaszban. Ez a feltételezés most ellenõrizhetõ lesz. Sok információt ad majd a bazalt részletes összetételének, ezen belül egyebek mellett a mikroelem-tartalomnak a vizsgálata, de vizsgálni fogják a bazaltba befagyott földmágneses tér nagyságát és irányát is.

A kõzetek vizsgálatán kívül vizsgálják majd azt is, hogyan és milyen mélyre hatol be a vulkáni rétegekbe egyrészt a felszíni édesvíz, másrészt a tengervíz. Mivel más-más a láva szerkezete attól függõen, hogy víz alatt vagy szabad levegõn merevedett-e meg, mellesleg azt is vizsgálhatják, hogyan változott a tengerszint magassága a jégkorszak során.

1997. október 10.

University of California News release,
http://www.urel.berkeley.edu/urel_1/CampusNews/PressReleases/releases/nsf.html

Home Page for Hawaii Scientific Drilling Project,
http://expet.gps.caltech.edu/Hawaii_project.html

Volcano World,
http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/volc_images/north_america/hawaii/mauna_kea.html


Ezt az oldalt a legelõnyösebben kedvenc böngészõjével olvashatja.

E hír Válas György szellemi tulajdona. Magáncélra, tanulmányi és tudományos célra szabadon használható, de bárminemû (akár közvetlen, akár közvetett) anyagi haszonszerzésre irányuló felhasználása csak a jogtulajdonossal kötendõ külön szerzõdés feltételei szerint jogszerû.

 

Vissza környezetünk híreinek tartalomjegyzékére
Vissza a hírek tartalomjegyzékére Vissza Válas György honlapjára Válas György tematikus internet-katalógusa