Válas György tudományos és mûszaki hírei
Környezetünk

GPS mûholdakkal elemzik a kéreglemez-deformációt

 

Amióta elfogadottá vált a lemeztektonikai elmélet, azóta igyekeznek a kutatók meghatározni a kéreglemezek mozgását. Az eddigi legpontosabb méréseket nagyon nagy bázistávolságú rádió-interferométerekkel végezték, ezekkel meglehetõs pontossággal határozható meg a kéreglemezek mozgásának a sebességvektora. A Carnegie Institution of Washington, a Northwestern University és a University of Miami kutatói most tovább léptek: a GPS mûholdas rendszer segítségével a kontinentális lemez deformációjának a mértékét is meghatározták, vagyis azt, hogy Dél-Amerika partjainál a Nazca-lemez és a Délamerikai-lemez ütközésében milyen komponensekre milyen arányban oszlik meg az ütközés hatása.

Az eredetileg katonai GPS mûholdas navigációs rendszer civil használatra "lebutított" változata csak néhány száz méteres pontosságú helymeghatározást tesz lehetõvé. Az eredeti, katonai változat méteres pontosságút. Ez a pontosság azonban csak az abszolút helymeghatározásra érvényes. A relatív helymeghatározás, például egy adott hely koordinátáinak a változása centiméteres pontosságú lehet, ha a mérést kellõen sokszor megismétlik. Ezt használták ki a kutatók, akik 43 mérési pontot helyeztek el az ütközési övezetben, és azokon két éven át végezték méréseiket.

Úgy találták, hogy a Délamerikai-lemeznek mintegy 7 és fél cm/év sebességgel ütközõ Nazca-lemez ütközési energiája három felé oszlik. Északon 40%, délen 35% fordítódik belõle arra, hogy a Nazca-lemez anyaga mintegy 3,3 cm/év sebességgel simán lebukjon a Délamerikai-lemez alá. Az így mélybe jutó anyag táplálja megolvadása után az Andok vulkánjait. Mindössze 20%-a az ütközési energiának az, ami deformálja a kontinentális lemezt, felgyûrve az Andok hegyláncait. Meglepõen nagy, 40% körüli energia hozza létre a kontinentális kéreg és az abban megakadó óceáni kéreg anyaga között azokat a feszültségeket, amelyek azután késõbb földrengések formájában szabadulnak föl.

A kapott eredmény jól egyezik azzal, amit az ütközés évmilliós hatásának geológiai elemzésébõl kaptak, ami azt jelenti, hogy a kéreglemez-mozgás meglehetõsen stabil folyamat.

1998. március 3.

Carnegie Institution of Washington Press Release,
http://www.ciw.edu/admin/CIW-news-navsat.html


Ezt az oldalt a legelõnyösebben kedvenc böngészõjével olvashatja.

E hír Válas György szellemi tulajdona. Magáncélra, tanulmányi és tudományos célra szabadon használható, de bárminemû (akár közvetlen, akár közvetett) anyagi haszonszerzésre irányuló felhasználása csak a jogtulajdonossal kötendõ külön szerzõdés feltételei szerint jogszerû.

 

Vissza környezetünk híreinek tartalomjegyzékére Vissza a csillagászat, ûrkutatás híreinek tartalomjegyzékére
Vissza a hírek tartalomjegyzékére Vissza Válas György honlapjára Válas György tematikus internet-katalógusa